Cursus Lichtend Leven

‘A via oculum’ klinkt er vannacht als ik wil gaan slapen. Ik lag te mijmeren over de Latijnse subtitel van mijn scriptie die niet helemaal goed voelt. ‘A via’ betekent ‘de weg’. Bij oculum denk ik aan oog, dus aan zien. De weg zien, of de weg van het zien, zou het dan kunnen betekenen.

Even later hoor ik ‘Cursu Nur Sum’. Het klinkt Latijns en niet Engels, al bedenk ik wel dat ‘to curse’ in het Engels vervloeken betekent en nursum iets wegheeft van ‘to nurse’, wat verzorgen betekent. Beide schrijf ik op. Vanmorgen zoek ik de betekenis.

Ad oculum is Latijn voor demonstreren of duidelijk aantonen. Oculus betekent oog. Je zou ‘A via oculum’ dan kunnen vertalen met ‘Een weg die zichtbaar maakt, die aantoont’. Inderdaad wil ik met mijn scriptie iets aantonen. Wat toon ik aan? Cursu betekent ‘snelheid’ in het Latijn. Ons woord ‘cursus’ is hiervan afgeleid. Nur vind ik niet in het Latijn, maar blijkt ‘licht’ te betekenen, de stof waar engelen van gemaakt zouden zijn. Een soetra (hoofdstuk) in de Koran draagt de titel Nur, wat licht betekent. Nur is ook een Arabische meisjesnaam, wat ‘verlichting’ betekent. Sum betekent ‘zijn’.

Cursu Nur Sum kun je dan vertalen met: De snelheid/cursus naar verlicht zijn. Samenvattend zeggen de ingegevingen dat ik met mijn scriptie een weg aantoon naar verlicht Zijn.

Daarin ben ik niet de eerste. De oude mystici deden dat ook en de oosterse doen dat idem. Maar de oude en de oosterse wegen zijn niet die van de huidige westerse geest. Het Westen is spiritueel gezien een ‘Derde Wereld’. Er heerst hier grote spirituele armoe. Onze zeer gewaardeerde individualiteit en onze schizofrene Westerse psyche, waardoor wij het bewustzijn hoger achten dan het onbewuste en die laatste het liefst vergeten, zorgen ervoor dat de oosterse en oude mystieke wegen niet de onze kunnen zijn. We hebben een ander vertrekpunt.

Er is een nieuwe weg nodig voor ons. Eén die individualiteit weer verbindt met de totaliteit zodat uniciteit ontstaat. Eén die bewustzijn en het onbewuste met elkaar in verbinding brengt, zodat je Zijn kunt ervaren. Eén die laat ervaren dat wat je binnen in jezelf niet kent buiten geleefd wil worden, zodat je binnen gaat oplossen en buiten je leven lichter wordt.

Daar gaat mijn scriptie over: A via oculum cursu Nur Sum. Ik breng een Westerse verlichtingsmethode aan het licht met de cursus Lichtend Leven.